Technické služby

Odvoz fekálií
Prořez křoví
Kácení stromů
Rizikové kácení
Úklidy stavenišť
Pomocné stavební práce