Zemědělské služby

Sklizeň obilí sklízecí mlátičkou New Holland TX 66
Orba
Sklizeň pícnin
Prodej zemědělských produktů (obilí, slunečnice, balíkované seno)

Výroba kompostu